More

  Tag:สังคม

  “จ่าพิชิต” ไขข้อข้องใจ วิตามินซี-ฟ้าทะลายโจร ช่วยป้องกันรักษาcovid-19 ได้หรือไม่

  จ่าพิชิต ขจัดพาลชน แอดมินเพจ drama addict เผย วิตามินซี และ ฟ้าทะลายโจร ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ ว่าสามารถช่วยป้องกันและรักษาโรคcovid-19 ได้ ซึ่งฟ้าทะลายโจร ทางอภัยภูเบศ กำลังอยู่ในช่วงของการทำวิจัย พร้อมเตือนการกินสมุนไพรหรือวิตามินต่าง ๆ ถ้ากินในปริมาณที่มากเกินไปหรือผิดวิธี อาจเป็นอันตรายได้ เพราะฉะนั้นควรปรึกษาแพทย์ และกินในปริมาณที่พอดี

  Popular

  “จ่าพิชิต” ไขข้อข้องใจ วิตามินซี-ฟ้าทะลายโจร ช่วยป้องกันรักษาcovid-19 ได้หรือไม่

  จ่าพิชิต ขจัดพาลชน แอดมินเพจ drama addict เผย วิตามินซี และ ฟ้าทะลายโจร ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ ว่าสามารถช่วยป้องกันและรักษาโรคcovid-19 ได้ ซึ่งฟ้าทะลายโจร ทางอภัยภูเบศ กำลังอยู่ในช่วงของการทำวิจัย พร้อมเตือนการกินสมุนไพรหรือวิตามินต่าง ๆ ถ้ากินในปริมาณที่มากเกินไปหรือผิดวิธี อาจเป็นอันตรายได้ เพราะฉะนั้นควรปรึกษาแพทย์ และกินในปริมาณที่พอดี